Katedra potravinářských biotechnologií
a kvality zemědělských produktů

Pro studenty

Studijní materiály

Výukové materiály k předmětům jsou zapsaným studentům zasílány přes hromadný e-mail systémem IS / STAG. Vybrané studijní materiály jsou rovněž k dispozici na e-learning MOODLE.

Bakalářské a diplomové práce

Téma je možné uzpůsobit oboru studia, i typu závěrečné práce (BP vs. DP), většinu témat DP je možné zvolit i jako téma BP; u vybraných témat DP je možné pokračovat i následně v DSP

Bakalářské práce

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Polyfenolické antioxidanty
 • Využití rostlinných vedlejších produktů jako zdroj biologicky aktivních látek
 • Využití polyfenolických antioxidantů v potravinářství
 • Význam polyfenolů ve výživě člověka
 • Problematika přírodních a syntetických antioxidantů
 • Černý česnek – výroba, obsahové látky, účinky    
 • Event. jiné téma dle domluvy

MVDr.Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Pracovníci v potravinářství jako rizikový faktor alimentárních infekcí
 • Mikrobiální kontaminace prostředí potravinářských výrob
 • Africký mor prasat – aktuální nákazová situace v EU zadáno
 • Kontaminující látky v surovinách a potravinách
 • Event. jiné téma dle domluvy

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Jakostní parametry masa kuřat v tržní síti
 • Problematika dlouhodobého zrání hovězího masa
 • Použití jedlých a léčivých hub v potravinářství – rešeršní práce
 • Senzorické hodnocení bezlepkových pekařských výrobků s inovovanou recepturou
 • Využití vlastností vybrané složky pro výrobu bezlepkového pečiva
 • Zpracování plodin z volné přírody – rešeršní práce
 • Suroviny pro výrobu bezlepkového pečiva    
 • Event. jiné téma dle domluvy

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Význam a potravinové zdroje konjugované kyseliny linolové ve výživě člověka
 • Zdravotně preventivní význam ß glukanů ve výživě člověka
 • Mořské a sladkovodní řasy ve výživě člověka
 • Alergické reakce na mléčné bílkoviny u dětí a dospělých
 • Význam karotenoidů ve výživě člověka

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Problematika mléčných a smetanových mražených krémů
 • Problematika falšování mléčných výrobků
 • Problematika falšování mléka a mléčných výrobků
 • Zastoupení vápníku ve vybraných mléčných výrobcích
 • Využití bakterií mléčného kysání při produkci vybraných potravinářských výrobků
 • Využití bílkovinných mléčných výrobků v potravinářské výrobě
 • Využití rostlinných antioxidantů v mléčných výrobcích
 • Využívání aditivních látek v mléčných výrobcích
 • Využití membránových procesů v mlékárenství
 • Rozdíly kontinuálních a vsádkových provozů v potravinářských výrobách  
 • Event. jiné téma dle domluvy

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Porovnání složení potravinářského výrobku od různých výrobců v tržní síti ČR (zbožíznalství).
 • Stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů slepičích vajec z různých typů chovu.
 • Vliv obsahu základních složek na cenu masných výrobků v tržní síti České republiky.
 • Sledování změn vybraných parametrů piv z tržní sítě.
 • Sledování změn vybraných parametrů piv z minipivovaru v průběhu zrání a skladování.
 • Sledování změn vybraných kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na různých způsobech výživy včelstva.
 • Obsah základních složek ve výsekovém mase v tržní síti.
 • Obsah základních složek v masných výrobcích v tržní síti.
Diplomové práce

Ing. Jan Bedrníček, Ph.D.

 • Analýza polyfenolických látek v cibulových odpadech
 • Antioxidační vlastnosti různých druhů káv a kávových nápojů
 • Fortifikace potrvin cibulovými odpady
 • Extrakce a izolace polyfenolickýchantioxidantů z cibulových odpadů
 • Senzorická analýza černého česneku      
 • Event. jiné téma dle domluvy

MVDr. Lucie Hasoňová, Ph.D.

 • Probiotické mléčné výrobky zadáno
 • Hygiena chladírenských zařízení zadáno
 • Hodnocení výsledků kontrol mikrobiologických požadavků vybraných surovin/potravin
 • Vybrané faktory ovlivňující přítomnost reziduí inhibičních látek v mléce       
 • Event. jiné téma dle domluvy

Ing. Dana Jirotková, Ph.D.

 • Hodnocení kvalitativních znaků masa v průběhu skladování
 • Hodnocení kvalitativních znaků masa u vybraných způsobů chovu
 • Hodnocení kvality bezlepkových potravin se zaměřením na bezlepkové pečivo
 • Kvalita masa zvěře z farmových chovů
 • Hodnocení a zpracování plodin z volné přírody (vybraná komodita)
 • Použití jedlých a léčivých hub v potravinářství
 • Vývoj fortifikovaného bezlepkového pekařského výrobku směsí léčivých hub  
 • Event. jiné téma dle domluvy

Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • Sledování obsahu kyseliny listové ve výživě vysokoškolských studentů
 • Sledování obsahu vitamínu A ve výživě vysokoškolských studentů
 • Srovnání stravovacích návyků žáků základní školy v malé obci do tisíce obyvatel a ve velkém městě
 • Posouzení jídelních lístků na vybrané základní škole z hlediska pestrosti stravování a dodržování spotřebního koše
 • Mléko a mléčné výrobky ve stravování u vysokoškolských studentů
 • Příprava receptury pekařského výrobku obohaceného o vybrané pokrutiny a posouzení jeho senzorické hodnoty

doc. Ing. Eva Samková, Ph.D.

 • Senzorické hodnocení mražených smetanových krémů
 • Senzorická jakost vybraných mléčných produktů v závislosti na způsobu skladování
 • Preference mléka a mléčných produktů u vybraných skupin obyvatelstva
 • Faktory ovlivňující kvalitu mléka v prvovýrobě
 • Faktory ovlivňující výskyt reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 • Posouzení vhodnosti metod stanovení reziduí inhibičních látek v syrovém mléce
 • Význam vybraných faktorů souvisejících s odlišným vylučováním antibiotik v kravském mléce
 • Vliv přídavku rostlinných antioxidantů na vybrané vlastnosti kysaných mléčných výrobků
 • Posouzení vlastností vybraných mléčných výrobků v závislosti na původu
 • Vybrané faktory ovlivňující profil mastných kyselin mléčného tuku skotu/koz   
 • Event. jiné téma dle domluvy

doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • Porovnání složení potravinářského výrobku od různých výrobců v tržní síti ČR (zbožíznalství).
 • Stanovení hodnot kvalitativních ukazatelů slepičích vajec z různých typů chovu.
 • Vliv obsahu základních složek na cenu masných výrobků v tržní síti České republiky.
 • Sledování změn vybraných parametrů piv z tržní sítě.
 • Sledování změn vybraných parametrů piv z minipivovaru v průběhu zrání a skladování.
 • Sledování změn vybraných kvalitativních ukazatelů medu v závislosti na různých způsobech výživy včelstva.
 • Obsah základních složek ve výsekovém mase v tržní síti.
 • Obsah základních složek v masných výrobcích v tržní síti.

FRVŠ – projekt č. 420/2013

Projekt umožnil modernizovat vybavení laboratoře pro praktickou výuku celé řady předmětů souvisejících s kvalitou a zdravotní nezávadností produktů rostlinného a živočišného původu na úroveň v současnosti používaných profesionálních přístrojů a zařízení. Modernizace zahrnovala nákup 3 přístrojů:

 • Komora klimatická HPP 750 s chladicí jednotkou Peltier firmy Memmert umožňuje pomocí přesné temperace vzorků simulaci rozdílných podmínek při zrání a skladování rostlinných a živočišných produktů
 • Extraktor DIONEX ASE 150 firmy Thermo Scientific umožňuje extrakci pevných i polotuhých materiálů potřebnou pro přípravu vzorků
 • Kapalinový chromatograf DIONEX UltiMate 3000 s UV-VIS detektorem od firmy Thermo Scientific je určen pro náročnější analýzy v kontrole surovin a potravin, s možností separace a identifikace vybraných složek

Analytická přístrojová technika je vhodná pro ověření vybraných charakteristik rozhodujících o změnách v průběhu zrání a skladování. Tyto charakteristiky často rozhodují o jakosti a zdravotní nezávadnosti zemědělských produktů a potravin z nich vyráběných.

Modernizace laboratoře pomáhá prohloubit a zefektivnit odbornou přípravu studentů. Získání komplexních teoretických a praktických znalostí příslušné přístrojové techniky a laboratorních postupů povede k dosažení odpovídající úrovně vzdělání studentů a jejich uplatnění v oborech, kde se tyto znalosti vyžadují, jako je např. skladování, hodnocení jakosti, technologie zpracování a konzervace potravin a surovin živočišného a rostlinného původu.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích