Katedra rostlinné výroby

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Bakalářské práce

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Hodnocení vlivu skladování na kvalitu produktů z olejnin (literární přehled + malý experiment)
 • Rostlinná produkce v rámci Agriculture 4.0 (komplexní literární přehled)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Postupy produkce bioaktivních peptidů odvozených z rostlinných proteinů a potenciál jejich využití (literární přehled + laboratorní experiment menšího rozsahu)
 • Hodnocení metod a postupů stanovení antioxidační kapacity výlisků vybrané skupiny olejnin (literární rešerše + laboratorní experiment menšího rozsahu)
 • Význam a vlastnosti bioaktivních peptidů rostlinného původu a potenciál jejich využití v potravinářských aplikacích (komplexní literární přehled)

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Vliv huminových přípravků na tvorbu výnosu a celkový výnos zrna ozimé pšenice – maloparcelkový pokus
 • Vliv formy hnojení N (pevná x kapalná) na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení – maloparcelkový pokus
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa
 • Vliv stupňované dávky dusíku na výnos a kvalitu (sladovnickou) jarního ječmene - maloparcelkový pokus
 • Pěstování minoritních a speciálních obilnin v ČR (literární rešerše)

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Přenos virů brambor mšicemi
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Pathogens of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Vliv vybrané cizorodé látky na růst pohanky seté - experimentální forma
 • Monitoring stavu vertikálního zemědělství v ČR a ve světě
 • Alelopatické vlivy vybraných plevelů na klíčivost a růst prosa setého – experimentální forma
 • Vliv organizace porostu na výskyt plevelů v laskavci – experimentální forma

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Biologické přípravky na bázi predátorů určené proti sviluškám
 • Entomopatogenní houby rodu Lecanicillium – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin
 • Mykoparazitické houby rodu Clonostachys – biologická charakterizace a využití v biologické ochraně rostlin
 • Hodnocení vlivu skladování na kvalitu produktů z olejnin (literární přehled + malý experiment)
 • Rostlinná produkce v rámci Agriculture 4.0 (komplexní literární přehled)

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Vliv různých způsobů obhospodařování na produkční schopnost travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv pastvy koní a zatížení pastviny na botanickou skladbu pastevního porostu
 • Vliv pastvy koní a zatížení pastviny na půdní prostředí
 • Hodnocení stavu a ošetřování trávníku na vybraných sportovních plochách
 • Metody a moderní trendy hodnocení jakosti objemné píce. (rewiew převážně ze světových vědeckých databází)
 • Vliv různých pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce
 • Interakce zatížení pastviny, porostové skladby a fyzikálních vlastností půdy
 • Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území
 • Možnosti regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pastvou skotu. (pastviny v oblasti Kaplice)
 • Hodnocení systému pěstování jetelovin v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení
Diplomová práce

doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • Zlepšování kvalitativních parametrů mouk z výlisků semen olejnin pomocí mechanických operací (experimentální forma)
 • Možnosti zpracování hlíz topinamburu (Helianthus tuberosus L.) pro potravinářské účely (experimentální forma, zadáno)
 • Hodnocení výnosu a výnosových prvků odrůd sóji luštinaté (experimentální forma)
 • Zpracování semen tykve olejné na mouky a bílkovinné koncentráty (experimentální forma)
 • Obsah vybraných biologicky aktivních látek v hlízách konzumních brambor (experimentální forma)
 • Evaluation of yield and tuber qualitative parameters in processing potato cultivars (experimental form)

doc. Ing. Veronika Bártová, Ph.D.

 • Optimalizace elektroforetické analýzy bílkovin výlisků vybrané skupiny olejnin a hodnocení druhové variability bílkovinných spekter (experimentální forma práce)
 • Evaluation of biostimulant Energen Fulhum effect on table potato antioxidant activity (experimental form of thesis)

Ing. Zdeněk Štěrba, Ph.D.

 • Vliv huminových přípravků na tvorbu výnosu a celkový výnos zrna ozimé pšenice – maloparcelkový pokus
 • Vliv formy hnojení N (pevná x kapalná) na výnosové prvky ozimé pšenice
 • Kvalitativní parametry potravinářských odrůd ozimé pšenice v závislosti na hnojení – maloparcelkový pokus
 • Tvorba biomasy ozimé pšenice (měření LAI a Nmin. během vegetace)
 • Tvorba výnosu a kvalita nahých a pluchatých odrůd ovsa)
 • The yield formation and quality of winter wheat
 • The yield formation of spring barley in depending on nitrogen fertilization

Mgr. Ing. Tomáš Tonka, Ph.D.

 • Charakterizace rezistentních populací škůdců řepky na molekulární úrovni
 • Studium parazitů v populacích lýkožrouta smrkového
 • Analýza endosymbiontů u vybraných sajících škůdců rostlin
 • Přenos virů brambor mšicemi
 • Pathogens of colorado potato beetle, Leptinotarsa decemlineata

doc. Ing. Jana Pexová Kalinová, Ph.D.

 • Vliv světla na obsah biologicky aktivních látek v pohance seté - experimentální forma
 • Obsah rostlinných barviv v rostlinách z rodu Fagopyrum - experimentální forma
 • Výnosové parametry různých odrůd prosa při výsevu do pomocné plodiny - experimentální forma
 • Možnosti využití pohanky při výrobě potravinářských produktů - experimentální forma
 • Obsah rostlinných barviv v laskavci při rozdílné organizaci porostu – experimentální forma
 • Biologická účinky vybraných druhů rostlinných barviv – experimentální forma
 • Possibilities of using buckwheat in the production of food products – experimental form

Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • Studium vzájemné kompatibility entomopatogenních a mykoparazitických hub
 • Vliv teploty na vývoj a virulenci entomopatogenní houby Isaria fumosorosea
 • Využití nematofágní houby Arthrobotrys oligospora v biologické ochraně rostlin proti háďátkům
 • Study of interaction between entomopathogenic and mycoparasitic fungi

Ing. Milan Kobes, Ph.D.

 • Porovnání různých technologií výroby a konzervace objemné píce ve zvoleném podniku a návrhy na zlepšení
 • Vliv různých pratotechnických postupů na druhovou skladbu a diverzitu travního porostu. (dlouhodobý pokus na ŠP)
 • Vliv vybraných druhů jetelovin a bylin na příjem píce
 • Interakce zatížení pastviny, porostové skladby a fyzikálních vlastností půdy
 • Typologická klasifikace a kategorizace travních porostů ve zvoleném území
 • Možnosti regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) pastvou skotu. (pastviny v oblasti Kaplice)
 • Hodnocení systému pěstování jetelovin v zemědělských podnicích a návrhy na zlepšení
 • The influence of different grassland exploitation on botanical composition and species diversity. (long term experiment at ZF area; DW for Multifunctional Agriculture)

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích