Katedra agroekosystémů

Pro studenty

Bakalářské a diplomové práce

Bakalářské studium

Agroekologie

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

 • Technologie pěstování leuzey saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v polních podmínkách.
 • Technologie pěstování kotvičníku zemního (Tribuluster restris L.) v polních podmínkách.
 • Vliv technologie pěstování třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování technického konopí (Cannabis Sativa L.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování ostropestřce mariánského (Silybum marianum L. Gaertn.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování chmele (Humulus lupulus L.) na kvalitu produktu a využití produktu

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (konzultant Ing. Kristýna Perná, Ph.D.)

 • Možnosti zpracování a recyklace odpadů z rostlinné produkce
 • Využití organických odpadů v rostlinné produkci
 • Technologie výroby bioplastů a jejich využití
 • Metody detekce mikroplastů v půdním prostředí
 • Možnosti využití mikroorganismů pro rozklad plastového odpadu

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)

Agropodnikání

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

 • Technologie pěstování leuzey saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v polních podmínkách.
 • Technologie pěstování kotvičníku zemního (Tribuluster restris L.) v polních podmínkách.
 • Vliv technologie pěstování třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování technického konopí (Cannabis Sativa L.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování ostropestřce mariánského (Silybum marianum L. Gaertn.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování chmele (Humulus lupulus L.) na kvalitu produktu a využití produktu

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (konzultant Ing. Kristýna Perná, Ph.D.)

 • Možnosti zpracování a recyklace odpadů z rostlinné produkce
 • Využití organických odpadů v rostlinné produkci
 • Technologie výroby bioplastů a jejich využití
 • Metody detekce mikroplastů v půdním prostředí
 • Možnosti využití mikroorganismů pro rozklad plastového odpadu

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)
Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

 • Technologie pěstování leuzey saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v polních podmínkách.
 • Technologie pěstování kotvičníku zemního (Tribuluster restris L.) v polních podmínkách.
 • Vliv technologie pěstování třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování technického konopí (Cannabis Sativa L.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování ostropestřce mariánského (Silybum marianum L. Gaertn.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování chmele (Humulus lupulus L.) na kvalitu produktu a využití produktu

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (konzultant Ing. Kristýna Perná, Ph.D.)

 • Možnosti zpracování a recyklace odpadů z rostlinné produkce
 • Využití organických odpadů v rostlinné produkci
 • Technologie výroby bioplastů a jejich využití
 • Metody detekce mikroplastů v půdním prostředí
 • Možnosti využití mikroorganismů pro rozklad plastového odpadu

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)
Zemědělské inženýrství

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

 • Technologie pěstování leuzey saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v polních podmínkách.
 • Technologie pěstování kotvičníku zemního (Tribuluster restris L.) v polních podmínkách.
 • Vliv technologie pěstování třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování technického konopí (Cannabis Sativa L.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování ostropestřce mariánského (Silybum marianum L. Gaertn.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování chmele (Humulus lupulus L.) na kvalitu produktu a využití produktu

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (konzultant Ing. Kristýna Perná, Ph.D.)

 • Možnosti zpracování a recyklace odpadů z rostlinné produkce
 • Využití organických odpadů v rostlinné produkci
 • Technologie výroby bioplastů a jejich využití
 • Metody detekce mikroplastů v půdním prostředí
 • Možnosti využití mikroorganismů pro rozklad plastového odpadu

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)
Zemědělství

prof. Ing. Stanislav Kužel, CSc.

 • Technologie pěstování leuzey saflorové (Leuzea carthamoides DC.) v polních podmínkách.
 • Technologie pěstování kotvičníku zemního (Tribuluster restris L.) v polních podmínkách.
 • Vliv technologie pěstování třapatky nachové (Echinacea purpurea (L.) Moench.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování technického konopí (Cannabis Sativa L.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování ostropestřce mariánského (Silybum marianum L. Gaertn.) na kvalitu produktu a využití produktu
 • Vliv technologie pěstování chmele (Humulus lupulus L.) na kvalitu produktu a využití produktu

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Predikce procesů degradace půdní úrodnosti a stavby s využitím BPEJ pro vybranou oblast

doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D. (konzultant Ing. Kristýna Perná, Ph.D.)

 • Možnosti zpracování a recyklace odpadů z rostlinné produkce
 • Využití organických odpadů v rostlinné produkci
 • Technologie výroby bioplastů a jejich využití
 • Metody detekce mikroplastů v půdním prostředí
 • Možnosti využití mikroorganismů pro rozklad plastového odpadu

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)

Magisterské studium

Agroekologie

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

doc. Ing. Radka Váchalová, Ph.D.

 • Průzkum půd z hlediska degradace půdní struktury a stavby s využitím penetrometrie pro vybranou oblast
 • Vliv stupně humifikace půdní organické hmoty na množství provzdušněných agregátů

Ing. Marek Kopecký, Ph.D.

 • Sledování obsahu organického uhlíku v orniční a podorniční vrstvě půd s porosty energetických trav
 • Srovnání kvality primární půdní organické hmoty ve vzorcích půd odebraných z různé hloubky /zadáno
 • Kvalita primární půdní organické hmoty v půdách porostů energetických trav /zadáno
 • Sledování růstu a výnosů fytomasy energetických trav /zadáno

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)
Zemědělské inženýrství

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)
Zemědělství

doc. Ing. Jan Moudrý, Ph.D.

 • Ekonomická efektivnost hospodaření u vybraných plodin v konvenčním a ekologickém systému hospodaření
 • Environmentální dopady zemědělských systémů
 • Sociální zemědělství v ČR

Ing. Jaroslav Bernas, Ph.D.

 • Hodnocení environmentálních aspektů vybraných zemědělských aktivit z perspektivy LCA (Life Cycle Assessment)

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích