• Úvod
 • Věda a výzkum
 • Vědecká rada

Orgány fakulty
Vědecká rada

Vědecká rada je jedním ze samosprávných akademických orgánů fakulty. Je ustanovena podle zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Vědecká rada je složena z interních a externích členů, kteří jsou do funkce jmenováni. Má stanoven jednací řád, který je pro její činnost závazný. Na svých zasedáních řeší záležitosti týkající se chodu fakulty, např. návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti ZF JU, návrhy studijních programů, žádosti o akreditace studijních programů i oborů habilitačních a profesorských řízení. Probíhají zde habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem a Vědecká rada následně schvaluje úspěšné kandidáty na jmenování docentem či profesorem. V neposlední řadě se vyjadřuje i k dalším návrhům předloženým děkanem.

Složení vědecké rady

Interní členové

Děkan

 • doc. RNDr. Petr Bartoš, Ph.D.

 • děkan

Proděkani

 • doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D.

 • proděkan pro vědu a výzkum

 • Ing. Andrea Bohatá, Ph.D.

 • proděkanka pro vnitřní hodnocení a akreditace

 • Dr. Ing. Jaromír Kadlec

 • proděkan pro pedagogickou činnost

 • doc. Ing. Petr Konvalina, Ph.D.

 • proděkan pro vnější vztahy

Vedoucí kateder

 • doc. Mgr. Michal Berec, Ph.D.

 • vedoucí katedry

 • Katedra biologických disciplín

 • doc. Ing. Jakub Brom, Ph.D.

 • vedoucí katedry

 • Katedra aplikované ekologie

 • prof. Ing. Martin Křížek, CSc.

 • vedoucí katedry

 • Katedra aplikované chemie

 • doc. Ing Pavel Ondr, CSc.

 • vedoucí katedry

 • Katedra krajinného managementu

 • doc. Ing. Pavel Smetana, Ph.D.

 • vedoucí katedry

 • Katedra potravinářských biotechnologií a kvality zemědělských produktů

 • Ing. Luboš Smutný, Ph.D.

 • vedoucí katedry

 • Katedra zemědělské, dopravní
  a manipulační techniky

 • prof. Ing. Miloslav Šoch, CSc., dr. h. c.

 • vedoucí katedry

 • Katedra zootechnických věd

Ostatní

 • prof. Ing. Pavel Kozák, Ph.D.

 • děkan

 • FROV JU

Externí členové

 • prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • prof. Ing. Miroslav Dumbrovský, CSc.

 • VUT v Brně

 • doc. Dr. Ing. Zdeněk Havlíček

 • MENDELU, Agronomická fakulta

 • doc. Ing. Petr Homolka, CSc., Ph.D.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • prof. Ing. Iva Langrová, CSc.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

 • doc. MVDr. Pavel Novák, CSc.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • doc. Ing. Peter Ondrišík, Ph.D.

 • SPU v Nitre, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

 • doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.

 • MENDELU, Agronomická fakulta

 • prof. RNDr. Jana Řepková, CSc.

 • MUNI, Přírodovědecká fakulta

 • prof. Ing. Věra Skřivanová, CSc.

 • Výzkumný ústav živočišné výroby

 • prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc. dr. h. c.

 • ČZU, Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů

Předpisy upravující fungování VR ZF


Prohlédněte si
Zápisy z jednání

30. 11. 2017
Zápis z jednání 30. 11. 2017
8. 2. 2018
Zápis z jednání 8. 2. 2018
18. 10. 2018
Zápis z jednání 18. 10. 2018
25. 4. 2019
Zápis z jednání 24. 4. 2019
3. 10. 2019
Zápis z jednání 3. 10. 2019
12. 12. 2019
Zápis z jednání 12. 12. 2019
27. 2. 2020
Zápis z jednání 27. 2. 2020
24. 6. 2021
Zápis z jednání 24. 6. 2021
16. 9. 2021
Zápis z jednání 16. 9. 2021

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích