• Úvod
  • Mezinárodní spolupráce
  • Zahraniční mobility

Pojdťe s námi objevovat svět
Zahraniční mobility

Zahraniční mobilita je jedním ze základních ukazatelů mezinárodní spolupráce napříč univerzitami. Cílem našich nabízených mobilit je podporovat studenty a zaměstnance v osvojení si a prohloubení zkušeností, nových dovedností a znalostí. Nabízí možnost rozšířit si svou síť kontaktů, přispívá k osobnímu rozvoji a podporuje například následnou zaměstnatelnost. Samozřejmostí je zapojení do aktivnější práce s cizím jazykem, který je v dnešní době v osobním i profesním životě nezbytný.

Výjezdy studentů

Studenti bakalářských a magisterských studijních programů

Vyjet na mobilitu mohou studenti všech stupňů studia. Pro bakalářské a magisterské studenty je určen především program ERASMUS+ a mají dvě možnosti absolvování stáže.

Při té první vyjíždí na semestr na zahraniční partnerskou univerzitu, kde absolvují předměty vhodné pro svůj studovaný obor. V případě volby odpovídajících předmětů ve vztahu k aktuálnímu studiu jim jsou předměty absolvované v zahraničí uznány jako splněné. Ke studiu semestru v zahraničí nastavují partnerské univerzity deadline – pro studium v zimním semestru je to zpravidla předcházející květen a pro studium v letním semestru pak předcházející listopad. Přihlášení probíhá přes zahraniční oddělení Zemědělské fakulty (studentům jsou pravidelně zasílány informační e-maily).

Druhou možností je absolvování stáže v délce trvání minimálně 2 měsíců (možné využít k absolvování praxe, zpracování podkladů pro bakalářskou/diplomovou práci aj.). V případě pracovních stáží je nutné, aby si studenti našli vhodnou instituci v zahraničí, která poskytuje stáže (internship) v rámci programu ERASMUS+. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Pro stáž v rámci programu ERASMUS+ jsou podmínky nastaveny dle pravidel přijímajícího pracoviště (nemusí se jednat o smluvní partnerskou instituci Zemědělské fakulty, může to být i výzkumný ústav, farma apod.).

Výjezdy jsou možné pouze do partnerských zemí programu ERASMUS+.

Vhodné pracoviště pro odbornou stáž můžete zkusit najít na těchto odkazech:

Více informací o programu ERASMUS+

Studenti doktorských studijních programů

Studenti doktorských studijních programů využívají k mobilitám především Institucionální program Jihočeské univerzity (IP). Taková stáž musí trvat minimálně 1 měsíc a vztahovat se k tématu řešené disertační práce. Student se hlásí přes zahraniční oddělení Zemědělské fakulty na základě publikovaných výzev. Výjezd je možný do jakékoliv země světa. V případě IP stáží je nutné, aby si studenti našli ve spolupráci se školitelem vhodnou instituci v zahraničí, která je přijme. Poté kontaktují Oddělení pro zahraniční vztahy buď na základě publikované výzvy, nebo zájem nahlásí také průběžně.

Doktorandi mohou na stáž vyjet i v rámci programu ERASMUS+ (pravidla uvedena výše).

Další možnosti

Zemědělská fakulta je zapojena do dvou partnerských sítí programu CEEPUS:

  • Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
  • Engineering as Communication Language in Europe

V rámci CEEPUSu jsou realizovány výjezdy do partnerských zemí sítě a programu – zpravidla do zemí střední a východní Evropy. Studenti bakalářského a magisterského studia vyjíždějí na minimálně 3 měsíce (v odůvodněných případech i kratší). Studenti doktorského studia minimálně na 21 dní. V případě zájmu kontaktujte zahraniční oddělení ZF.

Podrobné informace

Výjezdy zaměstnanců

ERASMUS+

Výjezdy zaměstnanců jsou realizovány prostřednictvím programu ERASMUS+, na který se může přihlásit každý akademický i neakademický pracovník. Akademičtí pracovníci vyjíždějí na výukové mobility nebo školení. Pro neakademické pracovníky jsou k dispozici pouze školení. Na mobilitu je nutné se nejprve na základě publikované výzvy zahraničním oddělením Zemědělské fakulty přihlásit. Následně proběhne výběrové řízení a vybraní uchazeči mobilitu zrealizují.

Výukové mobility jsou možné pouze na smluvní partnerské univerzity Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Školení je pak možné i do jiné organizace (účast na staff week, školení v laboratoři apod.).

Přičemž výjezdy jsou zpravidla týdenní (dle dostupných finančních prostředků) – 2 dny cesta + 2-3 dny pracovní aktivita (výuka/školení). Pro týdenní výukový pobyt je také nastaven minimální počet 8 odučených hodin na partnerské instituci.

Více informací k programu ERASMUS+

CEEPUS

Zemědělská fakulta je zapojena do dvou partnerských sítí programu CEEPUS:

  • Agriculture and Environment in the 21st Century - @groen
  • Engineering as Communication Language in Europe

V rámci CEEPUSu jsou realizovány výjezdy akademických pracovníků do partnerských zemí sítě a programu – zpravidla se jedná o země střední a východní Evropy. Minimální délka mobility je týden, kdy je stanovena povinnost vyučovat na zahraniční stáži alespoň 6 hodin během 5 pracovních dní. V případě zájmu kontaktujte zahraniční oddělení Zemědělské fakulty.

Podrobné informace

Ostatní programy

Mezi další možnosti výjezdů pracovníků Zemědělské fakulty patří publikované výzvy v rámci různých vnitřních výzev Jihočeské univerzity (mimořádná výzva na podporu internacionalizace), Mezinárodní kreditová mobilita KA107, Internacionalizace v rámci Institucionálního programu a další. Uvedené možnosti jsou nahodilé a zaměstnanci jsou o nich informování prostřednictvím e-mailu nebo informací na webu Zemědělské fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Taktéž v programu Domu zahraniční spolupráce jsou publikovány různé nabídky stáží a mobilit v rámci mezinárodních bilaterálních smluv. Pro získání informací je nutné sledovat webové stránky Domu zahraniční spolupráce resp. Akademické informační agentury.

Přihláška na zahraniční mobilitu

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích