Katedra zootechnických věd

Pro studenty

Výuka na katedře

Výuka na Katedře zootechnických věd má poměrně široký záběr. Studenti získají teoretické znalosti i praktické dovednosti v následujících oblastech:

Prvotní seznámení studentů s katedrou je v základních předmětech zaměřených na morfologii, fyziologii, zoohygienu a prevenci chorob, veterinářství a v dalších specifických oblastech, které slouží jako počáteční seznámení s hospodářskými zvířaty a poskytne dostatečné teoretické znalosti pro absolvování dalších předmětů.

Teoretický základ pro studium disciplín speciální zootechniky poskytuje obecná zootechnika, biologie chovu a šlechtění hospodářských zvířat, ale i genetika. Dále výuka předmětů zaměřená na výživu hospodářských zvířat, kvalitu krmiv a jejich laboratorní hodnocení atd.

V rámci speciální zootechniky je výuka zaměřena na zásady chovu a rozmnožování hospodářských zvířat, ale i na techniku chovu a etologii. Bezprostředně navazují technologické postupy produkce mléka, masa, vajec a dalších živočišných produktů.

Bakalářské a Diplomové práce

Bakalářské práce

Mgr. Ing. Anna Baštýřová Brutovská

pro ZOOb

 • Vyhodnocení welfare koní v aktivním ustájení pomocí mobilní aplikace
 • Hodnocení míry parazitární infekce koní v aktivním ustájení (zadáno)

doc. Ing. Jan Beran, Ph.D.

pro ZOOb a ZEMb

 • Témata BP se zaměřením na chov skotu po osbní domluvě

Mgr. Veronika Čoudková

pro ZOOb

 • Způsoby hodnocení stresu u koní (zadáno)
 • Využití integračního boxu při začleňování nového koně do stáda v aktivní stáji

Ing. Michaela Hořčičková, Ph.D.

pro ZOOb (popř. i jiné obory)

 • Metabolický profil ovcí v různých věkových kategoriích (zadáno)
 • Funkční stav mléčné žlázy v závislosti na způsobu zasušení dojnic (zadáno)
 • Výsledky periodického gynekologického vyšetření krav s různou úrovní užitkovosti (zadáno)
 • Průběh porodu a puerperia u klisen
 • Další témata BP dle individuálního zájmu studenta po osobní domluvě

doc. Ing. Naděžda Kernerová, Ph.D.

pro ZOOb a ZEMb

 • Analýza faktorů působících na reprodukční užitkovost prasnic
 • Reprodukce jako intenzifikační faktor chovu prasat
 • Analýza parametrů působících na produkční ukazatele prasat
 • Faktory působící na produkci konzumních vajec
 • Faktory působící na masnou užitkovost kuřecích brojlerů
 • Vlivy ovlivňující masnou užitkovost krůt
 • Užitkové vlastnosti kachen
 • Činitelé působící na užitkové vlastnosti hus

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích