• Úvod
 • Studium
 • Stipendia

Informace
Stipendia

Jak získat stipendium

Obraťte se prosím na studijní oddělení naší fakulty.

Jaká stipendia mohu získat?

V rámci svého studia můžete získat nárok na několik druhů stipendií:

Cena děkana

Děkan může přiznat jednorázové stipendium za vynikající výsledky během celého studia a při státní závěrečné zkoušce formou prémiového stipendia.

 • Cena děkana se přiznává za vynikající výsledky studentů magisterského studijního programu, kteří obhájili diplomovou práci s hodnocením výborně a současně získali celkové hodnocení studia absolvoval s vyznamenáním a dosáhli studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,20.
 • Cena děkana se přiznává za vynikající výsledky studentům bakalářského i magisterského studijního programu, kteří získali celkové hodnocení studia absolvoval s vyznamenáním a dosáhli studijní průměr za dobu celého studia nejvýše 1,50.

Výše stipendia a podrobnosti jsou stanoveny Opatřením děkana č. 4/2017.

Ubytovací stipendium

Ubytovací stipendium můžete získat, ať už bydlíte na koleji, na privátu nebo dojíždíte. Musíte však současně splnit tyto základní podmínky:

 • studovat v prezenční formě bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského nebo doktorského studijního programu
 • ve studijním programu daného typu („stupně“ studia) na kterékoliv vysoké škole nepřekročit celkově dobu
  rovnající se standardní délce tohoto typu programu
 • mít trvalé bydliště mimo okres místa studia (pro většinu studentů to znamená mimo okres České Budějovice)

Přečtěte si více informací o ubytovacím stipendiu a jak o něj zažádat.

Sociální stipendium

Sociální stipendium můžete nárokovat v případě, že:

 • studujete ve standardní době svého studijního programu
 • prokážete se písemným potvrzením vydaným orgánem státní sociální podpory pod označením „Sdělení pro účely přiznání stipendia“, že příjem v rodině zjišťovaný pro účely přiznání přídavku na dítě nepřevyšoval v rozhodném období 1,5 násobek životního minima rodiny.

Přečtěte si více informací o sociálním stipendiu a jak o něj zažádat.

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů

Základní stipendium pro studenty doktorských studijních programů může být přiznáno studentům doktorského studijního programu, kteří studují v prezenční formě studia, přičemž nepřekročili standardní dobu studia zvětšenou o rok. Do doby studia se přirtom započtou všechyn doby předchozích neúspěšných studií v doktorských studijních programech.

Výše stipendia a podrobnosti přiznávání jsou stanoveny Opatřením děkana č. 6/2018.

Ostatní stipendia

Ostatní stipedia jsou vymezena čl. 2. Stipendijního řádu JU.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích