Zemědělská specializace

Specializace: Pozemkové úpravy a převody nemovitostí

  • Fakulta: Zemědělská
  • Typ studia: navazující
  • Doba studia: 2 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: N4106

Popis programu

Navazující magisterské studium studijního oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí významně rozšiřuje absolventům bakalářského stupně studia teoretický základ znalostí i praktické dovednosti v oblasti projekční činnosti pozemkových úprav, úprav toků, protierozních a protipovodňových opatření, geografických informačních systémů, dálkového průzkumu Země, oceňování a správě majetku. Absolvování magisterského stupně umožňuje složení zkoušek odborné způsobilosti pro projektování pozemkových úprav již po 3leté praxi "v činnostech při projektování pozemkových úprav". Ve zkouškách odborné způsobilosti se dle zákona č. 139/2002 Sb. "o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech", §18 odst. 8) ověřují:
  1. odborné znalosti z projektování pozemkových úprav a souvisejících oborů, zejména zeměměřictví, vodního a lesního hospodářství, územního plánování, dopravních staveb, zemědělství, ochrany půdy a ochrany a tvorby krajiny;
  2. znalosti platných právních předpisů upravujících výkon odborných činností uvedených pod písmenem a).
Těmto zákonem předepsaným požadavkům na znalosti a dovednosti projektanta pozemkových úprav odpovídá i skladba předmětů studijního oboru.

Přijímací řízení

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úspěšné absolvování bakalářského studia oboru Pozemkové úpravy a převody nemovitostí Při dosažení určité úrovně průměru prospěchu v bakalářském stupni studia je student přijat bez přijímacích zkoušek; potřebnou úroveň prospěchu určí aktuálně přijímací komise. Studenti, kteří nesplní tuto podmínku a případní uchazeči o studium, kteří absolvovali jiný bakalářský obor, přistoupí k přijímacím zkouškám formou testu. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Kontakt

doc. Ing. Pavel Ondr CSc.

E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích