Zemědělství

Specializace: Zemědělství: specializace Zpracování produktů

  • Fakulta: Zemědělská
  • Typ studia: bakalářský
  • Doba studia: 3 roky
  • Jazyk výuky: čeština
  • Forma studia: prezenční
  • Kód programu: B4131

Popis programu

Tříletý bakalářský obor "Zemědělství" ve specializaci "Zpracování produktů" představuje klasický zemědělský studijní obor, který poskytuje studentovi ucelené vzdělání a praktické poznatky týkající se zemědělské výroby v oblasti pěstování zemědělských plodin a chovu hospodářských zvířat a rozšířené znalosti se zaměřením na zpracování zemědělské produkce. Specializované předměty navazují na teoretické základy přírodních a zemědělských věd, a to v rámci studia povinných, povinně volitelných a volitelných předmětů. Koncepce studijního oboru vychází především z požadavků zemědělské praxe. Absolventi této specializace se uplatňují jako specializovaní agronomové, pracovníci zemědělských služeb a poradenských firem, jako pracovníci zemědělského výkupu a obchodu či jako pracovníci státní správy se zaměřením na hodnocení kvality zemědělské produkce.

Přijímací řízení

Bez přijímacích zkoušek, na základě výsledků studia na střední škole. Podmínkou je ukončené středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou. Konkrétní podmínky přijímacího řízení jsou specifikovány opatřením děkana.

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích