Katedra genetiky
a zemědělských biotechnologií

Pro studenty

Bakalářské a Diplomové práce

Bakalářské práce

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Analýza variability a genetické struktury populací jilmu v ČR – práce zaměřená na statistické zpracování dat – BP, DP
 • Hodnocení genetické struktury genetických zdrojů vybraných plodin (mák setý, hořčice, brukvovité zeleniny) – experimentální práce – BP, DP

doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.

 • Bioinformatika s programovacím prostředím R
 • Metody zobrazení binárních dat při využití programovacího prostředí R
 • Plánování experimentů s R
 • Bioinformatics with Python
 • Modelování růstu u vybraného organismu

prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Genetická diverzita skotu (prasat, koní, kura, psů, koček atd.) – literární rešerše
 • Dědičné poruchy zdraví skotu (prasat, koní, kura, psů atd.) – literární rešerše. Dle zájmu posluchače je možné zaměřit na choroby monogenní, polygenní, chromozomální aberace
 • Metodické problémy genetické diverzity hospodářských zvířat - literární rešerše
 • Užitkové vlastnosti prasat – podle zájmu a možností posluchače literární rešerše nebo zpracování vlastních dat

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Vliv nízkoteplotní plazmy na klíčivost a zdravotní stav osiva kukuřice

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Optimalizace loop mediated isothermal amplification markeru pro detekci fytopatogenních bakterií
 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii
 • Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb
 • Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb
 • Optimalizace detekce bakteriálních infekčních chorob laboratorních zvířat

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií
 • Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Využití RT-qPCR pro studium exprese vybraných genů – BP , DP
 • Detekce Clostridium botulinum v medu – BP, DP
 • Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem – BP, DP

Ing. Libor Večerek, Ph.D.

 • Současný a předpokládaný význam molekulárně genetické technologie CRISPR-Cas9 pro biologii (užitkovost, zdraví) hospodářských zvířat, případně domácích zvířat – rešeršní studie
 • Využití biomodelů hospodářských zvířat, při řešení vybraných zdravotních problémů v medicíně – rešeršní studie
 • Podobnost vybraných monogenních defektů na fyziologii a zdraví u prasat a člověka – rešeršní studie
Diplomové práce

prof. Ing. Vladislav Čurn, Ph.D.

 • Analýza variability a genetické struktury populací jilmu v ČR – práce zaměřená na statistické zpracování dat – BP, DP
 • Hodnocení genetické struktury genetických zdrojů vybraných plodin (mák setý, hořčice, brukvovité zeleniny) – experimentální práce – BP, DP

doc. Ing. Michael Rost, Ph.D.

 • Využití regresní analýzy při modelování amplifikačních křivek
 • Shluková analýza při analýze binárních dat
 • Funkcionální regresní analýza a její využití při modelování biologických dat
 • Optimalizace biotechnologického procesu s využitím RSM
 • PCA for Binary data
 • Spectral cluster analysis and it’s utilization in plant breeding

prof. Ing. Jindřich Čítek, CSc.

 • Vliv polymorfismu vybraných kódujících lokusů na mléčnou a/nebo masnou užitkovost skotu
 • Genetická analýza vybraných dědičných poruch zdraví skotu
 • Analýza užitkových vlastností skotu (dojený skot, masný skot) ve vybraném zemědělském podniku
 • Chovatelská a ekonomická analýza úrovně chovu dojeného/masného skotu ve vybraném zemědělském podniku

Ing. Eva Jozová, Ph.D.

 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u brukvovitých zelenin
 • Hodnocení genetické variability pomocí molekulárních markerů u hořčice
 • Hodnocení pekařské kvality pšenice v závislosti na způsobu ošetření osiva
 • Hodnocení kvalitativních vlastností sladu ošetřeného nízkoteplotní plazmou

Ing. Dagmar Stehlíková, Ph.D.

 • Fylogenetická analýza populace ryb Chromobotia macracanthus (Sekavka nádherná) vyskytujících se v Indonésii
 • Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato
 • Detekce mikrosporidie Pleistophora hyphessobryconis u akvarijních ryb
 • Detekce mikrosporidie Ovipleistophora ovariae u akvarijních ryb
 • Metoda loop mediated isothermal amplification pro detekci fytopatogenních bakterií Pseudomonas syringae pv tomato
 • Screeaning genu SOD1, který způsobuje degenerativní myelopatii (DM) metodou real-time PCR u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce anaplazmózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Molekulární detekce Lymeské boreliózy (Anaplasma phagocytophilum) u ovčáckých plemen
 • Diagnostika infekčních onemocnění u laboratorních zvířat metodou real-time PCR

Ing. Pavel Beran, Ph.D.

 • Genetická diverzita xanthomonád spojených s bakteriální skvrnitostí rajčete na základě metaanalýzy genomických dat
 • Metaanalýza genomu Ralstonia Solanacearum
 • Metaanalýza genomu Erwinia amylovora
 • Metodika pro návrh oligonukleotidů na základě nekompletních genomických sekvencí
 • Návrh metodiky pro porovnávání nekompletních genomických sekvencí baterií
 • Genetic diversity of xanthomonads causing bacterial spot of tomato based on genomic meta-analysis

Ing. Irena Hoštičková, Ph.D.

 • Využití RT-qPCR pro studium exprese vybraných genů – BP, DP
 • Detekce Clostridium botulinum v medu – BP, DP
 • Využití IR-termografie při studiu fyziologické reakce rostliny na stres suchem – BP, DP

Ing. Libor Večerek, Ph.D.

 • Analýza mléčné užitkovosti skotu ve vybraném zemědělském podniku

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích