Celouniverzitní konference doktorandů

Nejen nemoc COVID-19 je jasným důkazem toho, že přírodní vědy nelze nadále oddělovat od věd společenských a humanitních. Interdisciplinární přístup k řešení problémů je tak dnes mnohem naléhavější než kdy jindy.

Myšlenka této konference je založena na třech následujících pilířích:

 • Potřeba posilování sociální integrace doktorandů nad rámec oborů a fakult
 • Jednota vědy a vzájemný respekt vědců všech oborů jako základ pro její úspěšný rozvoj
 • Nezbytnost interdisciplinárního přístupu k řešení řady aktuálních celospolečenských výzev

Cílem konference je začít hodnoty odpovídající těmto pilířům rozvíjet už od počátku vědecké kariéry.

Konference proběhne ve dnech 3. a 4. 11. 2021 v přednáškové místnosti Z1 v pavilonu ZR v areálu kampusu JU.

Organizační výbor

 • doc. Ing. Luděk Berec, Dr., prorektor pro vědu a výzkum
 • Útvar pro vědeckou a výzkumnou činnost rektorátu JU
 • Útvar marketingu rektorátu JU

Programový výbor

 • doc. Ing. Luděk Berec, Dr., prorektor pro vědu a výzkum
 • doc. RNDr. Jana Klicnarová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum EF
 • doc. Ing. Antonín Kouba, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum FROV
 • prof. PaedDr. Vladimír Papoušek, CSc., proděkan pro vědu a výzkum FF
 • prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc., proděkanka pro vědu, tvůrčí činnost a koncepci doktorských studií PF
 • doc. RNDr. Milan Předota, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum PřF
 • doc. Michal Opatrný, Dr.theol., proděkan pro vědu a rozvoj TF
 • prof. PhDr. Valérie Tóthová, Ph.D., proděkanka pro vědu a výzkum ZSF
 • doc. Ing. Jan Bárta, Ph.D., proděkan pro vědu a výzkum ZF

Příspěvky

Neklademe žádná omezení na témata příspěvků. Vzhledem k cíli konference by příspěvky měly být srozumitelné (alespoň z větší části) pro širší spektrum studentů různých oborů, s důrazem na význam/smysl výzkumu a potenciální přesah do dalších oborů. V zásadě postačí stručná explikace toho, co nového a jakými metodami chce badatel zjistit, a případně jakého (částečného) výsledku již dosáhl. Nepoptáváme tedy úzce zaměřené příspěvky, nýbrž hledáme témata, která mají potenciální mezifakultní a/nebo mezioborový přesah. Ne však za každou cenu. Tam, kde je to možné, je důraz na mezioborovost na místě, avšak měla by vyplynout přirozeně. Příspěvky mohou mít formu jak prezentací, tak posterů.

Další informace

Účast na konferenci je bezplatná.

Účast na konferenci je dobrovolná.

Jazykem konference je angličtina. V odůvodněných případech je možná čeština či slovenština.

Na závěr konference vyhlásíme a odměníme vždy jednu prezentaci a jeden poster v každé ze čtyř vědních oblastí připravované Školy doktorských studií JU: přírodní vědy, humanitní vědy, zemědělské vědy a společenské vědy a zdravotnictví. Mimo to také vyhlásíme a odměníme celkově jednu prezentaci a jeden poster s ohledem na mezioborovost tématu.

Program

Snahou programového výboru bude příspěvky skládat do jednotlivých bloků pestře, aby nedocházelo k izolaci jednotlivých vědeckých oborů.

Den 1

 • 8:00-10:00 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 10:00-10:30 – přestávka s občerstvením
 • 10:30-12:30 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 12:30-13:30 – oběd (individuálně)
 • 13:30-15:30 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 15:30-16:00 – přestávka s občerstvením
 • 16:00-18:00 – poster session

Den 2

 • 8:00-10:00 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 10:00-10:30 – přestávka s občerstvením
 • 10:30-12:30 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 12:30-13:30 – oběd (individuálně)
 • 13:30-15:30 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 15:30-16:00 – přestávka s občerstvením
 • 16:00-18:00 – 8 prezentací ve formátu 10+5 minut (10 minut přednáška + 5 minut diskuse)
 • 19:00-22:00 – společenský večer s vyhlášením nejlepších prezentací a posterů

Hlavní termíny

Formální vyhlášení konference: 18. srpna 2021

Přihlášení se na konferenci: do 30. září 2021

Vyhlášení programu konference: do 20. října 2021

Konání konference: 3.–4. listopadu 2021

 

Přihláška na konferenci | Conference application

Vážení návštěvníci, právě jsme spustili nové internetové stránky naší univerzity včetně všech fakult, kateder a součástí univerzity. Než se u nás na novém webu rozkoukáte, můžete kliknout na zobrazení starých internetových stránek.

Zůstaňme v kontaktu na
sociálních sítích

Studentská 1668, 370 05 České Budějovice Tel.+420 387 772 427 | Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Studentská 1668, 370 05
České Budějovice
Tel.+420 387 772 427 Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. www.zf.jcu.cz

© 2021 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích